Институт на внатрешни ревизори (IIA)

Das Institut für Interne Revision – IIA Austria
Институт за интерну ревизију Аустрије 


Удружење интерних ревизора Србије
Институт интерних ревизора Србије


Институт интерних ревизора Црне Горе
Institut internih revizora Crne Gore


Hrvatski institut internih revizora
Hrvatski institut internih revizora


Udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini
Udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini 


Институтът на вътрешните одитори в България /ИВОБ/
Институтът на вътрешните одитори в България /ИВОБ/


ECIIA European Confederation of Institutes of Internal Auditing
ECIIA European Confederation of Institutes of Internal Auditing