Ревидирани финансиски извештаи 2016

Подолу можете да ги погледнете на Финансиските извештаи на Здружението за 2016 година.

revizorski-izvestaj-2016

Коментари