Ревидирани финансиски извештаи 2016

Подолу можете да ги погледнете на Финансиските извештаи на Здружението за 2016 година.

revizorski-izvestaj-2016

Коментари

Hello. Add your message here.
4TH CONFERENCE-FUTURE CHALLENGES OF INTERNAL AUDIT MORE...
Hello. Add your message here.