Управен Одбор на ЗВРРСМ

Билјана Секуловска, CIA,CFCS

Претседател на УО
(Мандат 12.12.2022-12.12.2026)

Горан Дамевски

Потпретседател на УО
(Мандат 28.03.2023 – 28.03.2027)

Наталија Михајлоска

Член на УО
(Мандат 12.12.2022-12.12.2026)

Љирим Амити

Член на УО
(Мандат 12.12.2022-12.12.2026)

Билјана Чочовска

Член на УО
(Мандат 21.01.2022-21.01.2026)

     Билјана Јанеска, CIA, ACCA

                    Член на УО
(Мандат 12.12.2022-12.12.2026)

Весна Пауновска Петрoска, ACCA,CA

                 Член на УО
(Мандат 12.12.2022-12.12.2026)

   Валон Омери, ACCA,CA

Член на УО
(Мандат 12.12.2022-12.12.2026)

 

© 2021 AIAM. All rights reserved.