Институтот за внатрешни ревизори (IIA) на 80 години: Наследство од лидерство, соработка и поддршка и залагање за професијата

 

Референца:
https://www.richardchambers.com/the-iia-at-80-a-legacy-of-leadership-collaboration-and-advocacy/

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.