Ревидирани финансиски извештаи 2018

Подолу можете да ги погледнете на Финансиските извештаи на Здружението за 2018 година.

 

Ревидирани финансиски извештаи 2018
Финансиски извештај 2018

Коментари