-Блог

Континуиран мониторинг на ризиците и  улогата на Внатрешната Ревизија

Континуиран мониторинг на ризиците и улогата на Внатрешната Ревизија

Во овој денешен динамичен контекст на постојани промени и ризици, внатрешните  ревизори се соочуваат со предизвици во три клучни области: промена [...]
Предизвици на  улогата на Ревизијата

Предизвици на улогата на Ревизијата

Грчкиот филозоф Хераклит е познат по своето верување дека „единствената константа во животот е промената“. Поминаа над 2.500 години од првото појавува [...]
9 / 9 НАПИСИ
© 2021 AIAM. All rights reserved.