ПочетнаИзвештаи

Ревидирани финансиски извештаи 2020

Подолу можете да ги погледнете на Финансиските извештаи на Здружението за 2020 година.

 

https://aiam.org.mk/download/External2020Merged.pdf

Коментари