Библиотека ЗВРРСМ

Библиотеката на ЗВРРСМ (IIA North Macedonia) се наоѓа на: Ул. 11 Октомври бр. 52А/1 – 3
1000 Скопје, Р. Македонија каде што е лоцирана управната канцеларија.

Членовите на ЗВРРСМ можат да позајмуваат и користат книги од Библиотеката на ЗВРРСМ. За информации во врска со резервации и користење на книгите од библиотеката членовите може да се обратат директно на емаилот на contact@aiam.org.mk.
Списокот на книги со кои располага Библиотеката може да се превземе овде

© 2021 AIAM. All rights reserved.