Одлука за чланарина

Во врска со уплатата на годишната членарина за 2021 година, Ве известуваме како што следува:

  1. Годишната членарина за 2021 изнесува 2.500 МКД;
  2. За компании каде што има најмалку 5 членови, поединечната членарина изнесува 2.300 МКД (односно износ на членарина по член) ;
  3. За студенти членарината изнесува 1.250 МКД;
  4. Доколку сте нов член, потребно е да ни пратите скенирана Пријава на нашиот мејл contact@aiam.org.mk
© 2021 AIAM. All rights reserved.