Автор: ndimcev

1 2 3 5 10 / 50 НАПИСИ

Practice Advisories

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]
Континуиран мониторинг на ризиците и  улогата на Внатрешната Ревизија

Континуиран мониторинг на ризиците и улогата на Внатрешната Ревизија

Во овој денешен динамичен контекст на постојани промени и ризици, внатрешните  ревизори се соочуваат со предизвици во три клучни области: промена [...]
Предизвици на  улогата на Ревизијата

Предизвици на улогата на Ревизијата

Грчкиот филозоф Хераклит е познат по своето верување дека „единствената константа во животот е промената“. Поминаа над 2.500 години од првото појавува [...]

28032015 – ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ_IIA NORTH MACEDONIA

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]

28122013 – ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ-IIA NORTH MACEDONIA

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]

26112016 – ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ-IIA NORTH MACEDONIA

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]

16122017 – ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ_IIA NORTH MACEDONIA

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]

15122018 – ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ_IIA NORTH MACEDONIA

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]

14052011 – ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ-IIA NORTH MACEDONIA

Содржината е само за корисници кои се членови на ЗВРРСМ. Доколку си член, кликни овде. [...]
1 2 3 5 10 / 50 НАПИСИ
© 2021 AIAM. All rights reserved.