Автор: sasko

1 2 3 4 5 30 / 45 НАПИСИ

Meet Lina Xu-Fenz, CIA, CRMA: Structured Preparation Key to Certification Success

For Lina Xu-Fenz, CIA, CRMA, the journey to earn her IIA certifications began with a desire to build confidence in her internal audit knowledge and de [...]

IIA Launches IT General Controls Certificate

The Institute of Internal Auditors (IIA) is an international professional association of more than 170,000 members. The IIA is recognized as the inter [...]

The IIA Announces 2021 Building Awareness Champions

Rising to the challenges presented by a global pandemic, these affiliates and chapters promoted the internal audit profession in May during Internatio [...]

The IIA Releases 2020 Annual Report

The Institute of Internal Auditors (IIA) is an international professional association of more than 170,000 members. The IIA is recognized as the inter [...]

Внатрешниот Ревизор при проценките и известувањето за ризиците поврзани со дигитализацијата односно примената на Интернет технологијата во работењето на организациите

Институт на Внатрешни Ревизори на 21 Јуни 2019 ви најавува актуелна обука согласно годишниот план од предавачот - Мицков Сашо: “Предизвиците на Вна [...]

Ревидирани финансиски извештаи 2017

Финансиските извештаи на Здружението за 2017 година [...]
Тренинг на тема заштита и здравје при работа и Факторинг 27 Април 2018 година

Тренинг на тема заштита и здравје при работа и Факторинг 27 Април 2018 година

Здружението на внатрешни ревизори, на 27 Април 2018 година, одржа еднодневен тренинг на 2 актуелни теми: Заштита и здравје при работа и Факторинг [...]
Exclusive Member Savings on the 2018 International Conference Registration

Exclusive Member Savings on the 2018 International Conference Registration

The IIA is offering exclusive member savings on registration for the 2018 International Conference held on 6–9 May in Dubai, United Arab Emirates. If [...]
1 2 3 4 5 30 / 45 НАПИСИ
© 2021 AIAM. All rights reserved.