Програма за обуки и настани во 2018 година

Програма за обуки и настани во 2018 година

Здружението на внатрешни ревизори на Македонија за своите членови и слушатели ја подготви следната програма за обуки за 2018 година:

1. FINANCIAL AUDIT на 12.02.2018 година
2. AUDITING MANAGEMET на 30.03.2018 година
3. ENVIRONMENTAL, HEALTH AND SAFETY AUDITING во Април 2018 година
4. FRAUD, во Мај 2018 година
5. GOVERNANCE, RISK AND CONTROL, Јуни 2018 година
6. SOFT SKILLS, Септември 2018
7. КОНФЕРЕНЦИЈА , Октомври 2018 година
8. TECHNOLOGY, Ноември 2018 година
9. 10 годишнина од постоењето на ЗВРМ, Декември 2018 година

На следниот линк може да ја погледнете програмата за обуки во 2018 година: http://aiam.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/IIA_MK_Programa_za_OBUKI_2018.pdf

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.