IFRS, Financial Statements & Accounting for Internal Auditors

IFRS, Financial Statements & Accounting for Internal Auditors

Во организација на Здружението на внатрешни ревизори на Македонија, на 12.02.2018 година се одржа обука на тема”IFRS, Financial Statements & Accounting for Internal Auditors”. Целта на овој ексклузивен тренинг беше споделување на знаењето на врвниот интернационален Професионалец и Извршен директор во JPMorgan Chase & Co. Internal Audit, Маркос Даскалакис, во врска со критичните и комплексни прашања за IFRS, сметководствениот третман и негова имплементација при подготвувањето и контрола на финансиските извештаи.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.