31 Март2017 – ОБУКА “Fraud DETECTION”

31 Март2017 – ОБУКА “Fraud DETECTION”

Детекцијата на измама е актуелна и корисна тема, применлива во многу индустрии, организации, банкарски и финансиски сектор, осигурување, јавен сектор и други.
Обидите за измами во деловниот свет се во постојан пораст, правејки ја нивната навремена детекција поважна од било кога.
И покрај големиот ангажман на засегнатите страни, огромни загуби од измами се реализираат секоја година.

Здружението на внатрешни ревизори на Македонија организира ОБУКА за

Fraud DETECTION

откривање на измама

Специјални Предавачи                      

Александра Тасева,              CIA,   ACCA      /        Стопанска банка АД

Атанас Карајковски,             Инспектор     /      Управа за Финансиска полиција

Локација                                                        Економски факултет – Скопје

Датум                                                              Петок 31ви Март 2017            /           10:00 AM

Стандардна котизација                                                                                                                                   7.000 денари

Котизација за Членови на IIA MK                                                                                                                   4.000 денари

за Early Bird (плаќање до 15ти Март) или за групен попуст (над 4 члена) следува попуст од      1.000 денари

Препорака! Кој треба да присуствува на оваа обука? 

Главен Извршен Ревизор Главен Менаџер за ризици Офицери за безбедност
Внатрешни Ревизори Сметководители Менаџери за усогласеност
Екстерни Ревизори Правници Контролори

Искористете ја единствената можност да го надградите своето знаење и стручност,

Во случај на интерес за обуката, пратете информација на contact@aiam.оrg.mk

За дополнителни информации слободно јавете се на 075 233 448

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.