Здружението на внатрешните ревизори на Македонија организира тренинг – 21st CENTURY AUDITOR!

Здружението на внатрешните ревизори на Македонија организира тренинг – 21st CENTURY AUDITOR!

Aктуелна и уникатна тема, која нуди можност да погледнеме напред во иднината, и да учиме од искусните колеги со интернационално искуство, применлива во сите индустрии, организации, финансиски сектор, осигурување, јавен сектор.

Клучни 5 вештини на внатрешниот ревизор од 21ви Век се:

1. Аналитичко и критичко размислување

2. Комуникациски вештини

3. Data mining & analytics

4. Генерално IT знаење

5. Познавање на биснисот и деловното работење

Специјален Предавач:

АЛЕКСАНДАР ЈАНЧОВСКИ CIA, BNP Paribas (International Banking Group)

Датум: Сабота 06ти Октомври 2018 / 10:00 AM

Локација Економски факултет – Скопје , предавална 10

Стандардна котизација 7.000 денари

Котизација за Членови на IIA MK 4.000 денари

Early Bird (плаќање до 01ви Октомври) & за групен попуст (над 4 члена) следува попуст од 1.000 денари

Препорака! Кој треба да присуствува на оваа обука?

Главен Извршен Ревизор, Офицери за безбедност, Внатрешни Ревизори, Менаџери за усогласеност, Екстерни Ревизори, Контролори

Искористете ја единствената можност да го надградите своето знаење и стручност.

Во случај на интерес за обуката, пратете информација на
contact@aiam.оrg.mk

За дополнителни информации слободно јавете се на 075 233 448 или
070 279 426 или посетете ги следните линкови:

https://aiam.org.mk/download/IIA-MK-Training-21st-Century-Auditor-06Oct2018.pdf

https://aiam.org.mk/download/Agenda-Training-21st-Century-Auditor-06Oct2018-Final.pdf

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.