Жените во Внатрешната Ревизија – Лидерски форум!

Жените во Внатрешната Ревизија – Лидерски форум!

Жените во Внатрешната Ревизија – Лидерски форум!

На 3 Октомври, 2018 година, во Вашингтон ќе се одржи ,,Лидерски Форум за Жените во Внатрешната Ревизија”.

Целта на форумот е да се донесат на исто место сите жени и мажи кои го поддржуваат професионалниот напредок на жените во оваа професија.

Лидерскиот форум е дизајниран со цел да им се овозможи на жените лидери во Внатрешната ревизија можност за поврзување со професионалци од истата област, развој на нови стратегии, алатки и ресурси кои ќе придонесат за напредување на жените во професијата.

Повеќе информации на следниот линк:

https://na.theiia.org/training/conferences/WIL/Pages/Women-in-Internal-Audit-Leadership-Forum.aspx

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.