Web обуки на the IIA

Web обуки на the IIA

Почитувани,

Здружението на внатрешни ревизори Ве охрабрува ова време на само-изолација
да го искористите најдоборо што можете. Надградете го своете знаење и вештини
и изберете некое од многуте предавања кои се поставени на Глобалниот сајт

https://ondemand.theiia.org/learn

Здружението секогаш ќе биде актуелно и ќе ви понуди најсоодветни решенија
за проширување на Вашите знаење и унапредување на Вашата кариера.

Секогаш со Вас.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.