ТВ прилог за “10 години од Здружението на внатрешни ревизори на Македонија!”

ТВ прилог за “10 години од Здружението на внатрешни ревизори на Македонија!”

Погледнете го прилогот во кој Претседателката на Здружението на Внатрешни Ревизори – Билјана Секуловска и потпретседателот – Горан Дамевски даваат краток осврт за конференцијата и здружението

 

https://kanal5.com.mk/articles/353230/10-godini-od-zdruzhenieto-na-vnatreshni-revizori-na-makedonija

Коментари

Hello. Add your message here.
JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES -ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА JOINT EVENT IIA NORTH MACEDONIA AND ICARM MORE...
Hello. Add your message here.