Специјалистички студии за Внатрешна ревизија

Специјалистички студии за Внатрешна ревизија

Почитувани членови,

Здружението на внатрешните ревизори на Република Македонија и Економски Факултет Св. “Kирил и Методија”,  во соработка со IIA Global, организира специјалистички студии за Внатрешна ревизија.

Студентите ќе се стекнат со меѓународно признат цертификат на IIA Global, CIA Practitioner. Полагањето е на македонски јазик.

За повеќе информации, информирајте се на contact@aiam.org.mk, aiam.org.mk, www.eccf.ukim.edu.mk и тел. 075/233-448 или на следниот линк:

https://aiam.org.mk/download/Flaer_Specijalisticki_studii.pdf

 

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.