Smart Brief

Smart Brief

Почитувани членови,

Сакаме да Ви го претставиме SmartBrief.

SmartBrief е информатор кој во соработка со IIA Global ве запознава со најновите и најактуелните бизнис вести,од областа на внатрешната ревизија.

Тој дава месечна слика за новините поврзани со внатрешната ревизија во целиот свет, со вести од Financial Times, Reuters, Wall Street Journal и други водечки извори.
SmartBrief сумирајќи ги оние информации, кои се од големо значење за вас, презентирани од високо квалитетни експерти во областа внатрешна ревизија, се труди да го заштеди вашето драгоцено време, а вам Ви овозможува да бидете информирани и подготвени за секоја промена.

Сега можете да бидете во тек со новините во внатрешната ревизија, без да трошите време во потрага по истите.

Добредојдении сте на SmartBrief.

За повеќе информации, посетете го следниот линк:

https://www.smartbrief.com/signupSystem/subscribe.action?pageSequence=1&briefName=iia_global

Искрено ваше,

Здружение на внатрешните ревизори на Република Македонија

IIA Macedonia

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.