Седма конференција на внатрешните ревизори Србија 24-25 Мај

Седма конференција на внатрешните ревизори Србија 24-25 Мај

IIA Србија Ве поканува да станете дел од дводневната конференција која ќе се одржи на 24 и 25 Мај.

Повеќе информации за конференцијата можете да добиете на следните линкови:

https://uirs.rs/dogadjaji/sedma-konferencija-internih-revizora-srbije/

или www.uirs.rs

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.