SAVE THE DATE! Friday 30.11.2018 – Обука организирана од Здружението на Внатрешни ревизори на Македонија – ЕТИКА И КОМУНИКАЦИИ

SAVE THE DATE! Friday 30.11.2018 – Обука организирана од Здружението на Внатрешни ревизори на Македонија – ЕТИКА И КОМУНИКАЦИИ

SAVE THE DATE!

Friday 30.11.2018

 

Пријавете се и учествувајте на

Обука организирана од
Здружението на Внатрешни ревизори на Македонија

 

ЕТИКА И КОМУНИКАЦИИ

Искористете ја можноста за стекнување нови знаења и актуелни од областите важни за сите аспекти од животот!

– ОСНОВНИТЕ ПОСТУЛАТИ НА ЕТИКАТА –
Погрешно е погрешно дури и кога сите останати го прават,
Исправно е исправно дури и кога никој друг не го прави!

Локaција

Економски факултет – Скопје / Предавална 10

Датум

Петок 30ти Ноември, 2018

 

Предавачи

м-р Тања Тасевска

Петар Лазаров

 

Леток и Агенда

https://aiam.org.mk/download/IIA-MK-Training-Ethics-Communication-30Nov2018.pdf

https://aiam.org.mk/download/Agenda-Training-Ethics-Communication-30Nov2018.pdf

За повеќе информации, слободно контактирајте на

075 233 448 или 070 279 426

contact@aiam.org.mk или goran.damevski@skp.mk

www.aiam.org.mk

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.