SAVE THE DATE!  Friday 19.04.2019 – JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES  (ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА)

SAVE THE DATE! Friday 19.04.2019 – JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES (ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА)

АГЕНДА – КЛИКНИ ТУКА ЗА МК

АГЕНДА – КЛИКНИ ТУКА ЗА EN

 

SAVE THE DATE!

Friday 19.04.2019

Здружението на Внатрешни ревизори на Македонија
и
Институт на овластени ревизори на Македонија

Ве покануваат на заедничкиот настан

JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES

ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да бидете учесник  на заедничкиот настан организиран од страна на Здружението на внатрешни ревизори – IIA Macedonia и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија  (ICARM), со наслов The Journey to Audit Challenges / Во чекор со предизвиците на ревизијата.

Настанот ќе се одржи на 19 април 2019 година во Holiday Inn во Скопје и ќе опфати актуелни теми кои се однесуваат на:

  • COSO интегрираната рамка за интерни контроли
  • Kорелацијата помеѓу внатрешната ревизија, високиот менаџмент и Одборот за ревизија
  • Кодексот на Етика како професионална водилка на внатрешните и надворешните ревизори
  • Панел дискусијата на тема “Квалитетот на финансиското известување и Интерните контроли –Уверување помеѓу Менаџментот, Интерната и Екстерната Ревизија”

Контактирајте нè на следниве информации:

075 233 448   071 378 276

contact@aiam.org.mk  conference@aiam.org.mk   contact@iorrm.org.mk

www.aiam.org.mk

 www.iorrm.org.mk

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.