Резервирајте го датумот: Годишна конференција на ЗВРРСМ и ИОРРСМ

РЕЗЕРВИРАЈТЕ ГО ДАТУМОТ за повторна заедничка дружба на 16 и 17 септември 2024 година во Струга!

ИОРРСМ и ЗВРСМ ќе одржат заедничка Годишна конференција 2024 – Ревизија: Иднината е сега.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.