Програма за обуки на Здружението на внатрешните ревизори на Македонија за 2019 година

Програма за обуки на Здружението на внатрешните ревизори на Македонија за 2019 година

Почитувани членови,

 

На следниот линк можете да ја погледнете Програмата за обуки  на Здружението на внатрешните ревизори на Македонија за 2019 година:

https://aiam.org.mk/download/IIA-MK-Training-PLAN-2019.pdf

 

Секогаш Ваше,

Здружение на внатрешни ревизори на Македонија

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.