Пријавете се полагање на испитот CIA- бесплатно

Секоја година, The Institute of internal audit- IIA како поддршка на своите членови кои сакаат да се стекнат со CIA (Certified Internal Auditor) сертификатот, во текот на еден месец од годината, нуди можност тоа да го направите без плаќање такса за аплицирање (Application fee).

И оваа година, IIA одлучи да ги ослободи своите апликанти од плаќање на таксата за аплицирање во периодот од 1-31 Март. Истите ќе заштедат US $ 230 на нивниот пат до добивање на глобално признатиот CIA сертификат.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.