Повеќе за стандардите

Подржано од:

Здружението на внатрешни ревизори на Р. С. Македонија, со огромно задоволство ве кани на обуката за новите Глобални Стандарди за интерна ревизија. Целта на обуката е да ве запознае со промените и новите барања, и да ви помогне со нивната имплементација.

Предавач е Hans-Peter Lerchner, (CISA, CIA, CRMA) од Австрија кој е член на Одборот на Меѓународни Стандарди за интерна ревизија и директно учествувал во нивното создавање.

 Датум: 07 Јуни 2024 , 09h – 16h

Локација: Настанот ќе биде хибриден. Локацијата за физичко присуство, дополнително ќе биде објавена.

CPE: 7 CPE часа

Јазик: Обуката ќе биде на Англиски Јазик со обезбеден превод на Македонски Јазик.

Регистрација и надоместок:

  • За регистрација и уплата до 24 Мај 2024 година (Early Bird)
    • Членови на Здружението на внатрешни ревизори на Р. С. Македонија: МКД 4.800
    • За сите останати кои не се членови на Здружението: МКД 5.800 (ЕУР 95)
  • За регистрација и уплата по 24 Мај 2024 година
    • Членови на Здружението на внатрешни ревизори на Р. С. Македонија: МКД 5.800
    • За сите останати кои не се членови на Здружението: МКД 6.800 (ЕУР 110)

За група од тројца и повеќе учесници од ист субјект обезбеден е попуст од 10%.

Уплата:

Здружение на внатрешните ревизори на Р.С.Македонија

Жиро сметка:200002577402706 Стопанска Банка АД Скопје

Даночен број: 4030008037125

Уплатата треба да биде извршена најдоцна до 24 Мај 2024 година за условите на “рана уплата” или до 06 Јуни 2024 година.

Профактура

Про-фактура за членови 

Про-фактура за останати

Регистрација:

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите преку пристапување на следниот линк.

https://forms.gle/KrZSJ9fkKummmswu7

 

 

 

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.