Покана за Меѓународната конференција 7-10 Јули во, Анахајм, Јужна Калифорнија

Покана за Меѓународната конференција 7-10 Јули во, Анахајм, Јужна Калифорнија

Почитувани членови,

IIA Global Ве поканува на Меѓународната конференција која ќе се одржи во периодот од 7-10 Јули во, Анахајм, Јужна Калифорнија.

За повеќе информации во врска со содржините, сместувањето и визи – посетете го следниот линк:

https://ic.globaliia.org/?spMailingID=25059790&spUserID=MjI4OTAyMjAxMDcyS0&spJobID=1403990690&spReportId=MTQwMzk5MDY5MAS2

 

Секогаш ваше,

Здружение на внатрешните ревизори на Македонија

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.