Обука во организација на Здружението на внатрешни ревизори на Србија.

Обука во организација на Здружението на внатрешни ревизори на Србија.

Почитувани,

на следниов линк може да дознаете повеќе за интересна обука во организација на Здружението на внатрешни ревизори на Србија.

 

https://uirs.rs/dogadjaji/eksterna-procena-kvaliteta/

 

Секогаш ваше,

Здружение на внатрешни ревизори на Р.С. Македонија

Institute of Internal Auditors North Macedonia

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.