Обука – АНАЛИЗА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

Обука – АНАЛИЗА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

SAVE THE DATE!

Friday 01.03.2019

 

Пријавете се и учествувајте на

Обука организирана од
Здружението на Внатрешни ревизори на Македонија

 

ANALYZING & IMPROVING BUSINESS PROCESSES

АНАЛИЗА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ

 

Искористете ја можноста за стекнување нови знаења и актуелни од областите важни за многу аспекти во работењето!

– ОСНОВНИТЕ ПОСТУЛАТИ НА ПОДОБРЕНИ ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ –

Компаниите ги менуваат своите стратегии да остварат одржлив раст и развој во своето работење,

Подобрени деловни процеси вклучуваат подобрување на

квалитет, брзина, агилност, ефикасност, вредност за клиентите и намалени трошоци!

 

Локација

Економски факултет – Скопје / Предавална 10

 

Датум

Петок 01ви Март, 2019

 

Предавачи

Михаил Китановски Д2ЕМ

Љупка Митровска CIA

 

Леток, Агенда & Profile

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2faiam.org.mk%2fdownload%2f1%2dIIA%2dMK%2dTraining%2dIMPROVING%2dBUSINESS%2d01Mar2019.pdf&umid=d5c651c5-f43c-4c69-8cbc-b9e598010862&auth=fb09b0b0a8889d2318f0cac8984f4218d057158c-0bad23ce7ac24aaa8651b75ca00ab116e0007a0d

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2faiam.org.mk%2fdownload%2f2%2dAgenda%2dTraining%2dIMPROVING%2dBUSINESS%2d01Mar2019.pd&umid=d5c651c5-f43c-4c69-8cbc-b9e598010862&auth=fb09b0b0a8889d2318f0cac8984f4218d057158c-5e0bd2e745574542167c8688cd3bc6036c138eee

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2faiam.org.mk%2fdownload%2f3%2dD2EM%2dshort%2dProfile%2d2019%2dEng.pdf&umid=d5c651c5-f43c-4c69-8cbc-b9e598010862&auth=fb09b0b0a8889d2318f0cac8984f4218d057158c-66d203b5dcaa2a28b0dfe67e78bf5a9de40b4a18

 

За повеќе информации, слободно контактирајте на

 

075 233 448 или 070 279 426

contact@aiam.org.mk или goran.damevski@skp.mk

www.aiam.org.mk

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.