Ново издание на списанието на IIA Global- “Global Perspectives and Insights”

Ново издание на списанието на IIA Global- “Global Perspectives and Insights”

Почитувани членови,

На следниот линк информирајте се за новините во внатрешната ревизија, како и за ризиците со кои се соочуваат раководителите на единиците за внатрешна ревизија (CAE), во новото издание на списанието на IIA Global- “Global Perspectives and Insights”:

https://global.theiia.org/…/Global-Perspectives-and-Insight…

 

Здружение на внатрешни ревизори на Македонија

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.