Национална конференција на внатрешни ревизори на Бугарија.

Национална конференција на внатрешни ревизори на Бугарија.

Голем настан организиран од Институтот за внатрешни ревизори во Бугарија (IIA Bugaria) оваа година – Национална конференција на внатрешни ревизори на Бугарија.

Мотото на конференцијата е: “Управување со ризик – уметноста што треба да се подготви”. Настанот ќе се одржи на 23-24 ноември 2017 година, во Гранд Хотел Софија.

Пријавувањето е до 17 Ноември на следната е-меил адреса: IIABulgaria@mbox.contact.bg

За повеќе информации, посетете го следниот линк:

http://www.iiabg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=490:-23-24-2017-&catid=74:2010-08-19-18-31-45&Itemid=47&lang=en

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.