Лидерска средба на ECIIA од Југоисточна Европа- ECIIA Meeting – Sofija 2018!

Лидерска средба на ECIIA од Југоисточна Европа- ECIIA Meeting – Sofija 2018!

На 12 Мај 2018 година во Софија, Република Бугарија, се одржа средба на лидери на ECIIA од Југоисточна Европа. На средбата се разговараше за следните теми:

-Новини во европското законодавство
-Нови достигнувања на ECIIA
-Дигитално право во ЕУ
-Основи за управување со cyber-risk
-Банкарски комитет на ECIIA- план за 2018 година
-Комитет за осигурување на ECIIA- план за 2018 година
-Комитет за јавен сектор на ECIIA- план за 2018 годин
-Останати актуелни теми за внатрешната ревизија за 2018 година

IIA Македонија беше претставена од претседателот на Управниот одбор- Билјана Секуловска.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.