Мај – месецот на подигнување на свеста за вредноста на внатрешната ревизија!

Мај – месецот на подигнување на свеста за вредноста на внатрешната ревизија!

Како дел од една глобална организација  (IIA Global-IIA Macedonia) ве информирам дека месец Мај е месецот на подигнување  на свеста за вредноста на внатрешната ревизија.

Да го одбележиме месецот Мај, како месец за борбата за заштита и почитување на вредностите кои внатрешната ревизија ги додава и поради кои нашите компании се поуспешни!

 Јас го направив првиот мал чекор – го додадов симболот  “Proud to be an internal auditor-International Audit Awareness” на мојата интернет адреса и како дел од глобалното семејство, се вклучив во кампањата за подигнување на свеста за значењето на внатрешната ревизија. Преземето го симболот, и на тој начин да го дадете својот мал придонес во актуелната кампања.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.