Информација за ECIIA annual conference 2022

Почитувани,

Повеќе информации на следниов линк:  ECIIA Conference 2022

Со почит,

Здружение на внатрешни ревизори на РС Македонија

The Institute of Internal Auditors North Macedonia

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.