IIA Global изработи списание за внатрешната ревизија

IIA Global изработи списание за внатрешната ревизија

“Emerging Trends: Powered by Global Pulse of Internal Audit “ кое што ѓи опфаќа најактуелните теми во врска со внатрешната ревизија, и истото ќе се објавува периодично.

Тековното издание истражува две сродни теми-ревидирање на културата и технологијата.

На следниот линк https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx ќе може да ги прочитате најновите содржини во однос на ревидирање на корпооративната култура.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.