Годишна конференција 2023 на Здружението на Внатрешна Ревзија Србија

Почитувани,

на следниот линк може да дознаете повеќе за Годишна конференција на Здружението на Внатрешна Ревзија Србија за 2023 година.

ЈЕДАНАЕСТА КОНФЕРЕНЦИЈА УИРС

Со почит,
Здружение на внатрешните ревизори на Р. С. Македонија

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.