Ексклузивна обука: “FRAUD DETERRENCE AND INCIDENCE RESPONSE” / “Одвраќање на измами и одговор кон инциденти” 01.06.2018

Ексклузивна обука: “FRAUD DETERRENCE AND INCIDENCE RESPONSE” / “Одвраќање на измами и одговор кон инциденти” 01.06.2018

Почитувани Колеги,

Според најновиот извештај “Report to the nations 2018” ACFE – Association of certified fraud examiners, организациите губат во просек 5% од годишните приходи поради измама.

5те клучни „red flags“ со кои се откриваат измамниците се:

1 животен стил над можности ,
2 финансиски потешкотии ,
3 невообичаена блиска соработка со купувачи / добавувачи ,
4
 фамилијарни проблеми и
5 неподготвеност да споделува должности.

Потребно е да бидеме свесни и да ја прифатиме веројатноста дека ова можеби веќе се случува кај нас и со нашите деловни активности. Во различни сектори на една организација, може да постојат различни видови на ризици од измама. Најголем дел од организациите прават грешка што реагираат пасивно и корективно кон ризикот од измама, кога е веќе предоцна.
Добра вест се најновите трендови и модели „DATA MONITORING / ANALYSES“ и „SURPRISE AUDITS“ кои влијаеле на редукција на измамите за побрза детекција (54%) и намалена штета (51%) !
Здружението на внатрешните ревизори на Македонија организира тренинг за
FRAUD DETERRENCE AND INCIDENCE RESPONSE

Одвраќање на измами и одговор кон инциденти

Специјални Предавачи                       

Иван Игњатов,                                 ОДР, OCB, CMC, ISO/IEC          ,       Assistant General IPA Auditor

Атанас Карајковски,                       Инспектор / Истражител        ,       Финансиска полиција

Локација                                                      МИТ Универзитет – Скопје / Плоштад Македонија

Датум                                                             Петок 01ви Јуни 2018            /           10:00 AM

Стандардна котизација                                                                                          7.000 денари

Котизација за Членови на IIA MK                                                                            4.000 денари

за Early Bird (плаќање до 01ви Јуни) & за

групен попуст (над 4 члена) следува попуст од                                                   1.000 денари

СЕКОЈ УЧЕСНИК НА ОБУКАТА ЌЕ ДОБИЕ ПРИМЕРОК ОД “REPORT TO THE NATIONS 2018” во печатена форма
Препорака! Кој треба да присуствува на оваа обука? 

Главен Извршен Ревизор Главен Менаџер за ризици Офицери за безбедност
Внатрешни Ревизори Сметководители Менаџери за усогласеност
Екстерни Ревизори Правници Контролори

За повеќе информации, посетете го следниот линк:

http://aiam.org.mk/download/ IIA-MK-Training-Fraud- 01Jun2018.pdf

Искористете ја единствената можност да го надградите своето знаење и стручност,

Во случај на интерес за обуката, пратете информација на contact@aiam.оrg.mk

За дополнителни информации слободно јавете се на 075 233 448 или 070 279 426

Секогаш Ваше,

Здружение на внатрешни ревизори на Македонија

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.