Дводневна обука на тема – Quality Assessment на 14-15 Ноември 2018 година, Грција

Дводневна обука на тема – Quality Assessment на 14-15 Ноември 2018 година, Грција

IIA Грција ве поканува на дводневна обука на тема – Quality Assessment кој ќе се одржи на 14-15 Ноември 2018 година

Овој тренинг ќе ви овозможи да се стекнете со соодветни знаења и вештини за планирање, изведување и оценување на резултатите од надворешната проценка на квалитетот на внатрешната ревизија. Исто така ќе научите за процесите и алатки во Прирачникот за проценка на квалитетот (IIA – QA Упатство), кои можат да ви помогнат да ги идентификувате можностите да ги подобрите активностите за проценка на квалитет на внатрешната ревизија.

За повеќе информации во врска со учество на обуката, посетете ги следните линкови:

https://aiam.org.mk/download/IIA-Greece-Quality-assurance.pdf

https://aiam.org.mk/download/application-form.pdf

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.