CRMA and CCSA Application Fee Waiver Ends Aug. 31

CRMA and CCSA Application Fee Waiver Ends Aug. 31

Заштедете до $460 ($230 по програма)!

IIA нуди бесплатно аплицирање (до $230 во вредност за секоја програма поединечно) за сертификатите Risk Management Assurance (CRMA) и Control Self-Assessment (CCSA).

Со овие два специјализирани сертификати, уште повидливо ќе се издвојат квалификуваните професионалци во критичните полиња на управување и проценка на ризици.

 

Повеќе информации на следниот линк:

https://na.theiia.org/certification/News/Pages/CRMA-and-CCSA-Application-Fee-Waiver-Ends-Aug–31.aspx

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.