COVID 19 and the Role of Internal Audit

COVID 19 and the Role of Internal Audit

Почитувани членови,

Во времето на пандемијата КОВИД 19, кога сите сегменти на бизнисот се засегнати, улогата на Внатрешната Ревизија е флексибилна и треба да се прилагоди согласно ситуацијата во која се наоѓа самата организација.

UAE Institute of Internal Auditors имаше обука на тема COVID 19 and the Role of Internal Audit, Supporting Resilience in times of uncertainty. Ги споделуваме со вас материјалите од ова предавање, а истите можете да ги најдете на нашата страна на следниот линк:

https://aiam.org.mk/download/2%20IIA_IA%20COVID19%20Training.pdf

Секогаш ваше,

Здружение на внатрешни ревизори на Р.С. Македонија

Institute of Internal Auditors North Macedonia

Коментари