9та меѓународна Конференција на Хрватски Институт на интерни ревизори / Хрватскa

9та меѓународна Конференција на Хрватски Институт на интерни ревизори / Хрватскa

Почитувани Колеги Внатрешни Ревизори,

Со цел зајакнување на регионалната соработка со Институти за внатрешни ревизори во регионот и глобално,

отворена е можност за учество на

9та меѓународна Конференција на Хрватски Институт на интерни ревизори (Хрватска,

Со тема

„Novi trendovi u internoj reviziji – priprema za nadolazeće promjene“

Која ќе се реализира од 06-08 Април 2017 година во Vodicama, hotel Olympia.

Следува линк од претстојниот настан

http://www.hiir.hr/UserDocsImages/konferencije/Program-9.konferencije_2017-03-06_DRAFT.PDF

http://www.hiir.hr/UserDocsImages/konferencije/Najava_Konf.HIIR.PDF

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.