Заработи ги и пријави ги твоите CPE

Заработи ги и пријави ги твоите CPE

Заработи ги и пријави ги твоите CPE

CPE/CPD кредитите потребнo e да се пријават до крајот на годината со цел да ја задржите вашата IIA дезигнација активна. Крајниот рок е 31 Декември 2018-та година.

Дополнително, почнувајќи од 2018-та година, секој има обврска да пријави и 2 CPE за Етика.

Access CPE Reporting Requirements
The IIA Certification Registry

Повеќе на следниот линк:

https://na.theiia.org/certification/certified/pages/cpe-opportunities.aspx

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.