Етика / Измами COVID 26 Jуни 2020

Етика / Измами COVID 26 Jуни 2020

Почитувани членови,

Следејќи ја актуелната состојба предизвикана со Kорона вирусот и барањето на своите членови, Здружението на внатрешните ревизори на РС Македонија (ЗВРРСМ) и Институтот на овластени ревизори на Р. Македонија (ИОРРМ) го збогатуваат своето портфолио нудејќи оn-line обуки кои може да ги следите преку Интернет:

I Обука – ЕТИКА

II Обука – Измами и Ковид 19

Online учењето (или учењето на далечина) станува вообичаена практика, не само поради актуелниот миг.  Користејќи ги бенефитите на модерната технолгија преку Интернет ќе може да партиципирате во самата обука со свои прашања и коментари и интерaктивно да комуницирате со предавачот, не напуштајќи ја удобноста на својот дом.

Цената  за обуката е 1.000 денари.

Пријавувањето е најдоцна до 24-ти Јуни 2020 година на   contact@aiam.org.mk

 

Симеон Шумански CIA, CFSA
Локација Интернет – Online обука
Датум 26.06.2020
Време 10:00  – 11:30
Прашања/Пауза 11.30  – 12.00
Александра Тасева CIA, CFE, CRMA, FCCA
Локација Интернет – Online обука
Датум 26.06.2020
Време 12:00  – 13:30
Прашања 13.30 – 14.00

ВАЖНО: Линкот за пристап до обуките ќе ги добиете по регистрацијата,  на Вашиот e-mail кој сте го пријавиле.

Учесниците ќе се здобијат со 4 КПУ часа за обуката.

За повеќе информации на следниве  линкови:

https://aiam.org.mk/download/IIA_MK_Тraining_АТ.pdf

https://aiam.org.mk/download/IIA_MK_Тraining_SS.pdf

Коментари