Здружението на внатрешните ревизори ja најавува обуката за

Комуникациски вештини – РЕВИДИРАЈ СЕ СЕБЕ СИ!

Целта на обуката и работилниците од овој тип е учесниците да ја променат перспективата на гледање на нештата, отстранување на менталните блокади и зајакнување на сопствените капацитети при дефинирање на својата автентичност, остварување на својата визија и цели, подобрена комуникација со сите околу нас, и полесно пробивање низ животните предизвици и препреки, со што значително се намалува ризикот од депресија, професионално согорување „burnout” и се постигнува целосна хармонија во однос на своето здравје, духовна и емоционална смиреност, финансиска стабилност итн.

Време:    Петок 28-ми Февруари 2020 /10:00 –   16:00 часот

Локација: Економски факултет – Скопје   / при УКИМ.

Учесниците ќе се здобијат со 6 КПУ.

За повеќе информации, посетете ги следниот линк:

https://aiam.org.mk/download/Trening_revidiraj_se_sebesi.pdf

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.