IIA Montenegro конференција – Напредна интерна ревизија: Координација, сигурност  и уверување

IIA Montenegro конференција – Напредна интерна ревизија: Координација, сигурност и уверување

IIA Montenegro организира конференција со наслов – ,,Napredna Interna Revizija – Koordinacija, pouzdanost & uvjeravanje” која ќе се одржи на 04 Октомври 2019 година.

 

Повеќе информации на следниот линк:

http://iircg.co.me/2019/program.html

Коментари

Hello. Add your message here.
JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES -ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА JOINT EVENT IIA NORTH MACEDONIA AND ICARM MORE...
Hello. Add your message here.