Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Здружението на внатрешни Ревизори на Македонија и Институтот на внатрешни Ревизори на Црна Гора

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Здружението на внатрешни Ревизори на Македонија и Институтот на внатрешни Ревизори на Црна Гора

За време на овогодинешната конференција, потпишан е Меморандум за соработка помеѓу Здружението на внатрешни Ревизори на Македонија и Институтот на внатрешни Ревизори на Црна Гора од страна на претседателите на здруженијата – Билјана Секуловска и доц. др. Славко Ракочевиќ.

Meморандумот е потпишан со цел размена на знаења, идеи и искуства во областа на внатрешната ревизија кои ќе придонесат за развој на професијата во двете земји.

Коментари

Hello. Add your message here.
JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES -ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА JOINT EVENT IIA NORTH MACEDONIA AND ICARM MORE...
Hello. Add your message here.