Одлука за членарина

Во врска со уплатата на годишната членарина за 2016 година, Ве известуваме како што следува:

1. Годишната членарина за 2016 изнесува 2.500 МКД;

2. За компании каде што има најмалку 5 членови, поединечната членарина изнесува 2.300 МКД (односно износ на членарина по член) ;

3. Доколку сте нов член, потребно е да ни пратите скенирана Пријава на нашиот мејл.

4. Во случај на потреба од фактура, испратете маил до contact@aiam.org.mk со точни информации за:

  • (a) името и адресата на компанијата;
  • (b) име и презиме на лицата за кои ќе се однесува плаќањето;
  • (c) во случај на нови членови, испратете ја пополнетата апликација во прилог. За членовите кај кои има промена на податоците би ве замолиле да ни пратите ажурирана пријава.

Коментари

Hello. Add your message here.
4TH CONFERENCE-FUTURE CHALLENGES OF INTERNAL AUDIT MORE...
Hello. Add your message here.