Одлука за членарина

Во врска со уплатата на годишната членарина за 2016 година, Ве известуваме како што следува:

1. Годишната членарина за 2016 изнесува 2.500 МКД;

2. За компании каде што има најмалку 5 членови, поединечната членарина изнесува 2.300 МКД (односно износ на членарина по член) ;

3. Доколку сте нов член, потребно е да ни пратите скенирана Пријава на нашиот мејл.

4. Во случај на потреба од фактура, испратете маил до contact@aiam.org.mk со точни информации за:

  • (a) името и адресата на компанијата;
  • (b) име и презиме на лицата за кои ќе се однесува плаќањето;
  • (c) во случај на нови членови, испратете ја пополнетата апликација во прилог. За членовите кај кои има промена на податоците би ве замолиле да ни пратите ажурирана пријава.

Коментари