Ревидирани годишни извештаи

На следниот линк можете да пристапите на Финансиските извештаи на Здружението за 2016 година
На следниот линк можете да пристапите на Финансиските извештаи на Здружението за 2015 година…
ЗДРУЖЕНИЕ НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ   Финансиски извештаи за гoдината…
Формирање, промовирање и соработка на Здружението на Внатрешни Ревизори на Македонија  Одржување…
Формирање, промовирање и соработка на Здружението на Внатрешни Ревизори на Македонија  Одржување…