Internal Audit Practitioner

169 times

Новата, прва станица на патот до успехот - Internal Audit Practitioner

Како поддршка на своите членови кои се на првиот чекор од  патот до успехот во професијата, IIA со задоволство сака да Ви го претставува новото Internal Audit Practitioner признание.

Internal Audit Practitioner признанието е одличен начин за претставување на вашите вештини во професијата, внатрешна ревизија. Вие можете да се стекнете со истото со помош на пополнување на Internal Audit Practitioner апликацијата и положување на Certified Internal Auditor® (CIA®) дел 1.

Кандидатите кои претходно го имаат положено CIA дел 1 испитот  и кои би сакале да се стекнат со Internal Audit Practitioner  признанието, можат да аплицираат за истото, доколку не поминале 24 месеци од положувањето на  CIA дел 1.

Доколку сте на почеток од градењето кариерата како внатрешен ревизор, поседувањето на ова признание, ќе Ви овозможи  да го прикажете нивото на Вашето знаење, како и интенцијата да се стекнете со CIA сертификат.

Разгледајте ги табелите подолу и дознајте повеќе за таксите за аплицирање и ценовната структура на CIA Practitioner признаниетои CIA испитите.

  ​Member ​Non-Member Student/Professor
​Application Fee ​US $115 ​US $230 ​US $65
​CIA Exam Part fee (three part exam) Part 1 ​US $280 ​US $395 ​US $230
​CIA Exam Part fee (three part exam) Part 2 ​US $230 ​US $345 ​US $180
​CIA Exam Part fee (three part exam) Part 3 ​US $230 ​US $345 ​US $180

 

  ​Member ​Non-Member Student/Professor
​Internal Audition Practitioner Application Fee ​US $115 ​US $230 ​-
​CIA Part 1 Exam Registration Fee ​US $280 ​US $395 ​-
​Previously passed CIA Part 1 exam within 24 months ​US $65 ​US $115 ​-